1. oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka

1.oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka je oddiel starších chlapcov (10 a viac rokov). Počas dlhých rokov fungovania sme si prešli ľahšími i ťažšími obdobiami až sme sa dostali k súčasnej podobe oddielu.

Súčasným vodcom je b. Martin Kučera. Oddiel má dnes vyše 50 členov a funguje v piatich družinách.  Každá družina sa stretáva pravidelne raz za týždeň na družinovkách.

Vedenie oddielu sa nazýva oddielová rada,  organizuje podujatia, venuje sa etapovej hre a rieši vzniknuté problémy. Chodíme spoločne na výlety, chaty a iné podujatia a úzko spolupracujeme s oddielom skautiek.

Veľký dôraz u skautov kladieme na rozvoj zručností ako je spolupráca, komunikačné zručnosti, motivácia, zodpovednosť i schopnosť viesť iných. Snažíme sa žiť podľa skautských pilierov a pomáhať si navzájom. Sme otvorení a priateľskí voči všetkým novým potencionálnym skautom.

Kontakt: Martin Kučera – 0948008761, m.kucera1252@gmail.com