2. oddiel skautiek Čunkšipi čokan

2.oddiel skautiek Čunkšipi čokan je oddiel starších dievčat (10 a viac rokov). Oddiel vznikol v novembri 1993. Vo vedení sa prestriedalo doteraz 8 vodkýň. Počas dlhých rokov fungovania sme si prešli ľahšími i ťažšími obdobiami až sme sa dostali k súčasnej podobe oddielu.

Súčasnou vodkyňou je s. Petra Rubaninská. Oddiel má dnes vyše 60 členiek. Každá družina sa stretáva pravidelne raz za týždeň na družinovkách.

Vedenie oddielu sa nazýva oddielová rada,  organizuje podujatia, venuje sa etapovej hre a rieši vzniknuté problémy. Chodíme spoločne na výlety, chaty a iné podujatia a úzko spolupracujeme s oddielom skautov.

Veľký dôraz u skautiek kladieme na rozvoj zručností ako je spolupráca, komunikačné zručnosti, motivácia, zodpovednosť i schopnosť viesť iných. Snažíme sa žiť podľa skautských pilierov a pomáhať si navzájom. Sme otvorené a priateľské voči všetkým novým potencionálnym skautkám.

Kontakt: s. Petra Rubaninská – 0904796378, peta.rubaninska@gmail.com