80. zbor Ginko Piešťany

80. zbor Ginko Piešťany je výchovnou organizáciou pre deti a mládež. V súčasnosti má cez 200 registrovaných členov všetkých vekových kategórií. Tí fungujú rozdelení do oddielov.
Od 23.1.2015 sme členmi Západoslovenskej skautskej oblasti.

V Piešťanoch má skauting dlhoročnú históriu, ktorá siaha až do tridsiatych rokov 20.storočia. Momentálne sa stretávame v našom vlastnom skautskom dome.

Naša činnosť je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných stretnutí chodíme veľa do prírody, na rozličné kurzy, viacdňové akcie či putovania. V lete je neodmysliteľnou súčasťou nášho života skautský tábor.