80. zbor Ginko Piešťany

80. zbor Ginko Piešťany je výchovnou organizáciou pre deti a mládež. V súčasnosti má cez 200 registrovaných členov všetkých vekových kategórií. Tí fungujú rozdelení do oddielov.

Zbor vedie zborová rada (2023, 2024) na čele so zborovou vodkyňou a jej zástupcami. Vedenie zboru sa volí na 3 roky a súčasťou zborovej rady sú automaticky aktuálni vodcovia oddielov a ich zástupcovia.

Od 23.1.2015 sme členmi Západoslovenskej skautskej oblasti.

V Piešťanoch má skauting dlhoročnú históriu, ktorá siaha až do tridsiatych rokov 20.storočia. Momentálne sa stretávame v našom vlastnom skautskom dome.

Naša činnosť je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných stretnutí chodíme veľa do prírody, na rozličné kurzy, viacdňové akcie či putovania. V lete je neodmysliteľnou súčasťou nášho života skautský tábor. Verejnosť nás môže stretnúť na viacerých akciách, či už na Otvorení kúpeľne sezóny, pri rozdávaní Betlehemského svetla alebo pri mnohých komunitných projektoch.

Oddiely

107610898_915316512304780_4491036062521607671_n

Názov

Symbolika názvu

História

piesrany-historia

Výročné správy

IMG_6687

Kronika akcií

20220703-VAN_4601

Články o zbore: