80. zbor Piešťany

80. zbor Piešťany je výchovnou organizáciou pre deti a mládež. V súčasnosti má 239 registrovaných členov všetkých vekových kategórií. Tí fungujú rozdelení do 8 oddielov.
Od 23.1.2015 sme členmi Západoslovenskej skautskej oblasti.

V Piešťanoch má skauting dlhoročnú históriu, ktorá siaha až do tridsiatych rokov 20.storočia. Momentálne sa stretávame v našom vlastnom skautskom dome na Meštianskej ulici č.1. Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť i na nástenke na Poštovej ulici.

Naša činnosť je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou. Okrem pravidelných stretnutí chodíme veľa do prírody, na rozličné kurzy, viacdňové akcie či putovania. V lete je neodmysliteľnou súčasťou nášho života skautský tábor.

Obyvatelia Piešťan sa s nami môžu každý rok stretnúť na Dni narcisov, s ktorým pomáhame Lige proti rakovine. V júni sme súčasťou Otvorenia kúpeľnej sezóny, v novembri pomáhame pri zbierke Hodina deťom a v decembri prinášame do vašich domovov Betlehemské svetlo. Okrem toho sa zapájame do rozličných činností na pomoc mestu, či okoliu (prenášanie žiab na Striebornici, maľovanie detských ihrísk, čistenie potoka Dubová, zbieranie odpadkov,…).