Oddiely

Skautský zbor sa delí na menšie jednotkyoddiely, v oddieloch sme zaradení podľa veku a pohlavia. Každý oddiel vedie oddielový vodca/vodkyňa spolu so svojou oddielovou radou.

Včielky

2023-07-19-204829-c

1.roj včielok Malé ženy
Dievčatá vo veku cca 6-11 rokov.

Vĺčatá

2023-07-19-194033-c

1.voj vĺčat
Chlapci vo ceku cca 6-11 rokov.

Skautky

ČŠČ_logo

2.oddiel skautiek Čunkšipi čokan
Dievčatá vo veku cca 11-15 rokov.

Skauti

BRSV_logo

1. oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka
Chlapci vo veku cca 11-15 rokov.

Rangeri a roveri

230716_14-31-19_VAN_6267

1. rangersko-roverský oddiel Manompo sy mitarika
Mladí vo veku cca 15-24 rokov.

Dospelí a rodiny

DINO_logo

2.oddiel dospelých a rodín Dinosauri
Dospelí a skautské rodiny.

Dospelí

2023-06-11-101324-c

1.oddiel dospelých a priaznivcov
Dospelí a „oldskauti“.