Oddiely

Skautský zbor sa delí na menšie jednotky – ODDIELY, v oddieloch sme zaradení podľa veku a pohlavia.

1. roj včielok: Včielky sú najmenšie dievčatá, majú približne 6-10 rokov. Včielky sa stretávajú každý týždeň v piatok o 17:00-18:30 v našom skautskom dome. Vedie ich sestra Renátka  (luksicova@plantex.sk) a sestra Terka (stredaterka@gmail.com).

1. voj vĺčat: Vĺčatá sú chlapci približne vo veku 6-10 rokov, stretávajú sa v piatok o 15:30-17:00. Tých vedie brat Fišo (nene.domco@gmail.com).

2. oddiel skautiek, Čunkšipi čokan: Tvoria skautky od 11 rokov, ktoré sú rozdelené do viacerých družín. Vedie ich sestra Petra Rubaninská (peta.rubaninska@gmail.com) .

1. oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka: Skauti sú starší chlapci, ktorí sú rozdelení do družín podobne ako skautky. Vodcom je brat Martin Kučera (m.kucera1252@gmail.com) .

 

2. oddiel dospelých a rodín

Ďalšie oddiely tvoria starší skauti a skautky a dospelí.