Oddiely

Skautský zbor sa delí na menšie jednotky – ODDIELY, v oddieloch sme zaradení podľa veku a pohlavia.

1. roj včielok: dievčatá vo veku cca 6-10 rokov

1. voj vĺčat: chlapci vo veku cca 6-10 rokov

2. oddiel skautiek, Čunkšipi čokan: dievčatá od 11 rokov, ktoré sú rozdelené do viacerých družín

1. oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka: chlapci od 11 rokov, ktorí sú rozdelení do družín

1. rangersko-roverský oddiel Manompo sy mitarika

2. oddiel dospelých a rodín

1. oddiel dospelých a priaznivcov