Old skauti a priaznivci skautingu

V našom zbore sú neodmysliteľnou súčasťou aj starší skauti (old skauti) a priatelia alebo priaznivci skautingu.

Kto to vlastne sú? Väčšinou sú to bývalí aktívni členovia, ktorí už majú vlastné deti a stále cítia potrebu a naplnenie v pomoci našej organizácii. Je nesporné, že bez ich podpory a pomoci by zbor ťažko fungoval. Rovnako mnohí rodičia detí, ktoré k nám chodia sa postupne začali angažovať a pomáhajú či už finančnou podporou , materiálnou ako aj svojím voľným časom a pomocou.

Sú aktívni pri organizovaní a stavbe letných táborov, požičaní vybavenia a podobne.

V súčasnosti máme registrovaných 25 old skautov a 13 priaznivcov.

Naše pravidelné akcie, ktoré zbor poriada pre nich:
  • Trojkráľové stretnutie s prechádzkou a posedením u sestry Niny, zborovej vodkyne.
  • Posedenie ku dňu sesterstva
  • Zber bylín a malé výlety do okolia (podľa toho aká bylinka má práve svoje obdobie, začína sa medvedím cesnakom na jar a končí sa šípkami na jeseň)
  • Tradičná „lokša párty“ kde pozývame všetkých, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli  pre realizácii tábora
  • Rok končíme výstupom na Silvestra na vrch Skalka za obcou Hubina, kde si  poprajeme šťastný nový rok a zhodnotíme ten minulý.

V budúcnosti plánujeme častejšie využívať možnosť akcií v rámci Old skautov Slovenska, kde sme vždy pozývaní, len časovo sa nedajú tieto lukratívne ponuky vždy využiť.

Privítame radi každého nového člena dobrej vôle so skautským  duchom a láskou v srdci, ktorému nie je jedno ako vyrastajú deti a mládež v Piešťanoch a okolí.