Anna Oravcová – Nina

20. 8. 1948

Anna Oravcová, rod. Janíková sa narodila 20. augusta 1948 v Piešťanoch ako siedma z ôsmych detí. Po absolvovaní základnej školy v Piešťanoch pokračovala v štúdiu v Starej Turej na strojárskom  strednom odbornom učilišti, kde sa vyučila za mechaničku zdravotnej techniky. Neskôr vyštudovala strednú priemyselnú školu v Piešťanoch. Od roku 1966 pracovala postupne v strojárenských podnikoch Chirana, Chimexia a Ekom v Piešťanoch. V roku 1976 sa vydala za Vladimíra Oravca. Narodili sa im dvaja synovia, Tomáš a Ondrej. V roku 1983 sa s rodinou presťahovala do rodinného domu v Moravanoch nad Váhom, kde žije i v súčasnosti. Od roku 2008 je na dôchodku, a tak sa môže naplno venovať rodine, svojím záľubám a hlavne skautingu.

Do obnoveného piešťanského skautingu vstúpila v septembri 1968 ako 20 – ročná. O skautingu sa dozvedela od Marty Boledovičovej, ktorá bola zástupkyňou vodkyne dievčenského oddielu Idy Faithovej. Najprv pôsobila ako rádový člen družiny Nezábudok, ale od roku 1969 ako radkyňa tejto družiny. V rokoch 1970 – 1971 zastávala funkciu zástupkyne 4. oddielu skautiek. Po letnom tábore v roku 1971 bol skauting znovu zakázaný. Tak ako viacerí skauti a skautky, aj s. Nina sa niekoľko rokov po zákaze skautingu zúčastňovala v rámci turistického klubu TJ Bezovec výletov do okolitej prírode, kde mohli aspoň čiastočne uchovávať skautské myšlienky.

Sestra Nina a brat Runco počas púte na Kostolec v roku 1991

Po obnovení skautingu v roku 1989 sa už ako manželka a matka dvoch synov zapojila do obnovovania skautingu v Piešťanoch. Počas prvých troch rokov zastávala funkciu zástupkyne a následne aj vodkyne 1. oddielu skautiek. Od roku 1994 až do roku 2006 vykonávala funkciu zástupkyne zborového vodcu. Popritom v rokoch 1995 – 1996 pracovala ako zástupkyňa okresného vodcu skautského okresu Trnava. Keďže chcela svoju prácu v skautingu vykonávať zodpovedne, zúčastnila sa medzi rokmi 1992 – 1998 niekoľkých dievčenských vodcovských lesných škôl. V roku 2006 prebrala od br. Runca funkciu zborového vodcu, ktorú vykonáva i v súčasnosti. Za prácu v skautingu získala viacero skautských vyznamenaní:  1999 – Skautská láska, 2007 – Služba skautingu, 2010 – Rád strieborného trojlístka.