Anton Botek

8. 2. 1911 – 9. 2. 1992

Mons. ThDr. Anton Botek sa narodil 8. februára 1911 v obci Svederník   v blízkosti Žiliny do šesťčlennej nábožnej mlynárskej rodiny. Po maturite v Nitre študoval teológiu v Trnave, kde 24. marca 1935 prijal z rúk biskupa Pavla  Jantauscha kňazskú vysviacku. Stal sa kaplánom v Záluží pri Nitre, v Zlatých Moravciach, v Piešťanoch a vo Vrbovom. V Piešťanoch, kde bol preložený v roku 1937,  pracoval od začiatku medzi najchudobnejšími občanmi. V roku 1937 pre nich založil kresťanské odborové hnutie a pre miništrantov Legio Angelica (Anjelská légia). V tom istom čase zakladá aj oddiel katolíckych skautov, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou celoštátnej miništrantskej organizácie Legio Angelica. Pre skautov zabezpečil oddielového vodcu Jozefa Maxiána, keďže on pre svoje pastoračné aktivity nemohol zastávať túto funkciu. Jeho pričinením vtedajší dekan a zároveň aj starosta Piešťan Alexander Šindelár postavil pre rozrastajúci sa skautský oddiel novú a dobre vybavenú skautskú klubovňu. Dovtedy sa skauti schádzali priamo v jeho kaplánskej izbe, ktorá však nebola priestorovo ani vybavením dostatočná.

V roku 1939 bol v rámci vojenskej duchovnej služby vyslaný do Belgicka k slovenským vysťahovalcom. Po návrate do Vrbového začal popri pastoračnej činnosti využívať vrodené predpoklady pre novinárstvo.  Vďaka tomu sa v roku 1942 stal šéfredaktorom Katolíckych novín. Pod jeho vedením sa Katolícke noviny stali obľúbeným týždenníkom na profesionálnej úrovni s pomerne vysokým nákladom. V roku 1945 bola zriadená Ústredná katolícka kancelária, kde sa stal riaditeľom. Po nástupe  KSČ k moci bol v roku 1949 zatknutý. Väznený bol v Leopoldove, Novákoch, Ilave a v Močenku. V roku 1951 utiekol cez rieku Morava do  Rakúska a následne do Ríma. V roku 1957 odišiel do Kanady, kde pôsobil desať rokov. Založil tam farnosť sv. Andreja v meste Welland, kde vybudoval kostol, školu a pastoračné centrum. V roku 1966 sa vrátil do Ríma, kde  mu pápež Pavol VI. udelil hodnosť pápežského preláta. V Ríme  sa venoval  najmä literárnej činnosti a prekladateľstvu. V rokoch 1973 – 1976 pôsobil v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, takisto bol i členom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.  Známym sa stal hlavne kvôli kompletnému prekladu Biblie. K Biblii, ktorú prekladal z originálnych jazykov, preložil aj poznámky a úvody z Jeruzalemskej Biblie. Tento systematický preklad bol kompletne spracovaný a vydaný až v rokoch 2004 -2008. Po novembri 1989 sa vrátil naspäť do vlasti. Zomrel 9. 2. 1992 v Pezinku. Pochovaný je vo svojej rodnej obci Svederník.

Pamätná tabuľa v rodnom Svederníku