Časté otázky

Predávajú skauti koláčiky a keksíky? 
U nás nie. Obraz dievčatka v skautskej rovnošate s káričkou plnou koláčikov poznáme hlavne z amerických filmov. Táto tradícia vznikla v USA v 30-tych rokoch 20.storočia. Predávajú ich skautky, z toho aj názov Girl scout cookies, získané peniaze slúžia na činnosť tamojších oddielov.

Lovia skauti bobríkov? A čo to vlastne tí bobríci sú? 
Áno, na tábore majú deti možnosť plniť bobríkov- akési malé výzvy. Ich plnenie je dobrovoľné, nikto do plnenia deti nenúti a môžu si vybrať, ktorého bobríka budú plniť. Napríklad bobrík hladu spočíva v tom, že deti 12 hodín (mladšie 6 hodín) nesmú nič zjesť. Samozrejme vždy dohliadame na to, aby pili dostatok vody. Máme aj bobríka mlčania, bobríka vodníka (ráno a večer sa okúpať v potoku), bobríka rýmovania (hovoriť len v rýmoch), bobríka státia (nesadnúť si) a bobríka odvahy.

Musí byť dieťa veriace, ak chce chodiť na skauting? 
Nie. Sú oddiely alebo zbory, ktoré združujú iba veriacich a do programu zapájajú viac náboženských prvkov. V piešťanskom zbore však nájdete ako katolíkov tak evanjelíkov či ateistov. Prijímame všetkých bez ohľadu na vierovyznanie, naopak rôznosť pohľadov na svet je pre deti obohacujúca.
Je pravda, že na tábore mávame sväté omše, účasť na nich je však dobrovoľná.

Je skauting polovojenská organizácia?
Nie. Naše stanovy nám zakazujú robiť akúkoľvek formu vojenského výcviku. To, že na táboroch nosíme maskáče či rovnošaty je preto, že pri stavbe rôznych táborových stavieb sa veľmi ľahko zašpiníte a tiež sú výhodou pri rôznych hrách v lese.

Sú skauti ochranári prírody?
Áno, ale nie je to jediná oblasť, ktorej sa venujeme. Zúčastňujeme sa rôznych ochranárskych akcií, napríklad prenášanie žiab na Striebornici, čistenie potokov, sadenie stromčekov…

Čo majú skauti spoločné s pioniermi?
Skauting existoval dávno pred tým, ako vznikli pionieri. Komunistický režim skauting zakázal, tak ako iné slobodné hnutia, ktorých duch a myšlienka nevoňala vtedajšej diktatúre. Namiesto skautingu a iných organizácií sa zaviedlo viac-menej povinné členstvo v pionierskej organizácii pomocou ktorej chceli ovplyvňovať mladých ľudí. Od skautov prevzali a následne upravili viacero prvkov ako napríklad program, výchovný systém, sľub, zákon, nášivky, rovnošaty a podobne. Podstata a ideály však boli odlišné. Skauting narozdiel od pioniera stojí čisto na dobrovoľnosti a nezávislosti.

Beriete deti na rôzne výlety či prespávačky. Nie je to nebezpečné? 
Na výletoch chodíme po vyznačených chodníkoch, túry plánujeme s ohľadom na najmenšie deti, ktoré s nami idú. Na každom podujatí sa zúčastňuje zodpovedná osoba, ktorá už na danom mieste bola. Rodičia majú možnosť sa informovať o mieste, kam ideme. Nosíme so sebou lekárničku a niektorí z našich vodcov majú kurzy prvej pomoci. V prípade, že niekde prespávame, vždy je to na miestach, ktoré poznáme a ktoré nie sú pre deti nebezpečné.

Aké je členské a kedy sa platí? 
Členské na kalendárny rok v našom zbore sa platí raz ročne, jeho väčšia časť putuje na registráciu na Ústredie Slovenského skautingu, zvyšok používame na ročnú činnosť zboru. Poskytujeme tiež súrodenecké zľavy a pomoc deťom zo sociálne slabších rodín alebo zo znevýhodneného prostredia.

Inšpiráciou na vypracovanie tejto časti bola stránka žilinských skautov. Ďakujeme. 🙂