Symbolika názvu „Ginko“

Ginko je odolný, húževnatý, poverami opradený strom. Po druhej svetovej vojne v auguste 1945 prežil atómový útok na Hirošimu, v druhohorách pravdepodobne živil dinosaurov.
A práve taký odolný a húževnatý je náš zbor. Za svoju históriu si prešiel mnohými udalosťami, stratami i radostnými momentmi.

Ginko biloba bol ľudstvu známy už pred viac ako tritisíc rokmi a je najstarším stromom na našej planéte
Prvá zmienka o našom zbore siaha do roku 1930, od poslednej obnovy v roku 1990 funguje naša činnosť nepretržite.

Dnes patrí ginko medzi najviac používané prírodné lieky po celom svete.
A ambíciu „liečiť“ skautingom máme aj my, poskytovať aktívne trávenie voľného času, individuálny prístup a nadčasové vzdelávanie.

Ginko je symbolom dlhovekosti a sily.

Dvojlaločné listy ginka sa podobajú na srdce alebo pľúca a podľa tradičnej čínskej medicíny majú na tieto orgány blahodárny vplyv. V našich končinách tieto čudesné listy nadchli aj J.W. Goetheho, ktorý v nich videl symbol priateľstva a lásky dvoch ľudí a inšpirovaný napísal báseň Ginkgo biloba.

Ginko je dvojdomý vetroopelivý strom. Je dôležité pestovať blízko seba samičie a samčie stromy, aby sa mohli po opelení vytvoriť plody.
A tak ani my v zbore nevieme fungovať sami ako jednotlivci, no spolu plodíme skvelé nápady.

Zdroje:
https://www.zahrada.sk/magazine/ginko-biloba-strom-symbolizujuci-dlhovekost-odolnost-a-zdravie/
https://www.e-tea.eu/n/ginkgo-biloba-z-cinskej-mediciny