História Dňa zamyslenia

Určite ste už počuli o Dni zamyslenia, a ak nie, určite o Dni sesterstva. Je to totiž synonymum pre rovnaký deň v roku. Každý rok 22. februára sa slávi jeden zo skautských sviatkov a je to práve Deň zamyslenia (Thinking day).

Prvýkrát sa slávil už v roku 1926, kedy v tento deň, počas štvrtej konferencie WAGGGS, v konferenčnom centre Edith Macy v USA v štáte New York ustanovili 22. február za Deň zamyslenia. Na tejto konferencií bola prítomná aj Olave Baden-Powell a aktívne viedla toto stretnutie, niektoré zdroje uvádzajú, že spolu s ňou aj Juliette Gordon Low (zakladateľka Girl Scouts of the USA) a Agnes Baden-Powell (Sestra BPho) boli veľmi aktívne pri formovaní myšlienok tohto medzinárodného dňa.

Olave cítila silnú potrebu pre vytvorenie priestoru pre dievčatá a ženy, v zapojení sa do iniciatív rovnoprávnosti a pomáhala pri tvorbe programu šitému na mieru pre skautky a vodkyne.  

Edith Macy Center

Prečo práve 22. februára? Je to zvláštny dátum, pretože v tomto dni sa narodil zakladateľ skautingu Baden-Powell v roku 1857 a Olave Soames v roku 1889.

Deň zamyslenia už zo začiatku bol dňom pre všetky skautky a skautov ako oslava jednoty v svetových organizáciách WOSM a WAGGGS, so spoločným cieľom zamyslieť sa nad princípmi a globálnym sesterstvom a bratstvom

Pozýval k:

  • zamysleniu sa vodkýň a vodcov nad základnými princípmi ako služba druhým, outdorovými aktivitami, osobným rozvojom a globálnym občianstvom
  • učeniu so o rozdieloch v kultúrach formou vzdelávacích aktivít v ktorých sa predstavujú rôzne tradície a životný štýl skautov z celého sveta za cieľom uznania a porozumenia rozdielov.
  • prijímaniu opatrení pre lepší svet, v tento deň skautské organizácie využívajú k zapojeniu sa do projektov komunitných služieb alebo iniciatív zameraných na riešenie globálnych problémov a dosiahnutie pozitívneho vplyvu vo svojich komunitách a mimo nich. 

Tento rok 2024 sa ukončil sled troch rokov s témami: Our World, Our Thriving future, The Environment and Global Poverty. Súčasťou bol veľmi zaujímavý program a veľa možností spoznať skautov mimo Slovenska. 

Ak sa ti nepodarilo zapojiť sa do medzinárodného dňa zamyslenia tento rok dúfam, že budúci rok do toho pôjdeš aj s celou tvojou družinou. 

Pre viac informácií navštív: World Thinking Day 2024 Activity Pack (wagggs.org)

V súvislosti s dňom zamyslenia dávam do pozornosti pre rangerov, roverov a dospelím aj vpm Rozhľadňa.

Text pre vás napísal br.Erny.