História

Na tejto stránke sa dozviete viac o histórií piešťanského skautingu, vyberte si, čo vás zaujíma:

Hlavný prehľad

piesrany-historia

Časová os

history-tabor

Pamätné miesta

History-mapa

Osobnosti

history

Viac o našich táboroch v minulosti:

Zoznam táborov

20220703-VAN_4601

Mapa táborísk

Mapa-taborisk

Kompletné informácie o histórií skautingu združuje historická komisia SLSK. O svetovej a slovenskej histórií si v skratke prečítate tu:

Vznik skautingu

1. tábor, Brownsea, 1907

Slovenská história

skauting-historicka-komisia-2

Dokumenty týkajúce sa histórie na stiahnutie:

Skauti táboria (Štefan Arbet) – príbehy zo skautského tábora

Skauting v Piešťanoch v 20.storočí (Ondrej Haládik) – diplomová práca

Články o histórii:

História Dňa zamyslenia

Určite ste už počuli o Dni zamyslenia, a ak nie, určite o Dni sesterstva. Je to totiž synonymum pre rovnaký deň v roku. Každý rok 22. februára sa slávi jeden zo skautských sviatkov a je to práve Deň zamyslenia (Thinking day). Prvýkrát sa slávil už v roku 1926, kedy v tento deň, počas štvrtej konferencie WAGGGS, [...]

Družiny skautiek 2005-2023

V tomto článku prinášame prehľad družín v 2. oddiele skautiek Čunkšipi čokan od roku 2005 do 2023:

Skautský čajový večierok 1935

Viete, že naše Skautské Vianoce 2023 neboli prvou akciou piešťanského zboru v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina? Koncom roka 1935 sa totižto v Piešťanoch vytvára nový skautský oddiel. Hlavnú zásluhu na jeho vzniku mal učiteľ Ján Šlahor, ktorý pôsobil na Štátnej meštianskej škole T. G. Masaryka v Piešťanoch (dnes Gymnázium Pierra de Coubertina). Pochádzal z [...]

Založenie rangersko-roverského oddielu

Oficiálne založenie oddielu: január 2023, prvý vodca: b.Samuel Macháč - Skunk. Oddiel však sám o sebe začal vznikať omnoho skôr, jeho začiatky sú spojené s vytvorením družiny Vankúše cca v roku -----, ktorú tvorili: s.Petra Rubaninská - Muffin, s. Natália Kučerová - Ajla, s.Anna Kleinová, s.Mária Pašáková, b. Samuel Macháč - Skunk, b.Jakub Lovrant - Koki. Po zorganizovaní [...]

Vodcovia rangersko-roverského oddielu

1.rangersko-roverský oddiel vznikol oficiálne 1.1.2023 a vystriedal týchto vodcov: b. Samuel Macháč – Skunk (2023) b. Henrik Drozd (01/2024-súčasnosť) zástupcovia: s. Martin Jurda (2023-súčasnosť), s. Terézia Halamová - Libela (01/2024-súčasnosť)

Vodcovia 2.oddielu dospelých a rodín Dinosauri

Oddiel dospelých a rodín vznikol v roku 2021 a vystriedal týchto vodcov a vodkyne: b. František Halás – Halky (2021-2022) b. Juraj Haládik – Pytón (01/2022-09/2022) zástupkyňa: s. Jana Jánošíková – Jane (2021-09/2022) s. Hana Fapšová (09/2022-06/2023) zástupkyne: s. Eva Gunišová, s. Andrea Končírová – Čelenka s. Andrea Končírová (06/2023- súčasnosť) zástupkyne: s. Jana Jánošíková […]

Vodkyne 2.oddielu skautiek Čunkšipi čokan

Oddiel skautiek má bohatú históriu a od svojho založenia vystriedal tieto vodkyne:

Založenie 2.oddielu skautiek Čunkšipi čokan

Založenie oddielu: november 1993, prvá vodkyňa: s.Silvia Kováčová Šúšorová – Sia 1. spoločné prenocovanie: 26.-28.11.1993 Striebornica

Skauting v Piešťanoch v 20. storočí – Diplomová práca

V diplomovej práci som sa zaoberal dejinami skautského hnutia v Piešťanoch od jeho vzniku v prvej polovici 20. storočia až po súčasnosť. Na základe starých skautských kroník, osobných spomienok, fotografií, novín a časopisov o skautingu a Piešťanoch som sa snažil čo najpodrobnejšie zmapovať, ako vznikol skauting v Piešťanoch, ako bol niekoľko krát zakázaný a znovuobnovený […]

Lady Baden-Powell v Piešťanoch

26.september 1946 Začiatkom septembra dostali piešťanskí skauti z ústredia skautingu v Bratislave oznámenie, že manželka zakladateľa skautingu a prvá svetová náčelníčka skautiek lady Olave Baden-Powell z Gilwellu, navštívi počas cesty po Československu aj Piešťany. Stalo sa tak vo štvrtok dňa 26. septembra 1946 v posledný deň jej návštevy Slovenska. Napriek tomu, že bol pracovný deň, už od rána prichádzali do […]