História

Na tejto stránke sa dozviete viac o histórií piešťanského skautingu, vyberte si, čo vás zaujíma:

Viac o našich táboroch v minulosti:

Sekcia o osobnostiach nášho zboru:

Dokumenty týkajúce sa histórie na stiahnutie:

Články o histórií

Skauting v Piešťanoch v 20. storočí – Diplomová práca

V diplomovej práci som sa zaoberal dejinami skautského hnutia v Piešťanoch od jeho vzniku v prvej…

Lady Baden-Powell v Piešťanoch

Lady Baden-Powell ako 57-ročná 26.september 1946 Začiatkom septembra dostali piešťanskí skauti…