Lady Baden-Powell v Piešťanoch

Lady Baden-Powell ako 57-ročná

26.september 1946

Začiatkom septembra dostali piešťanskí skauti z ústredia skautingu v Bratislave oznámenie, že manželka zakladateľa skautingu a prvá svetová náčelníčka skautiek lady Olave Baden-Powell z Gilwellu, navštívi počas cesty po Československu aj Piešťany. Stalo sa tak vo štvrtok dňa 26. septembra 1946 v posledný deň jej návštevy Slovenska.

Napriek tomu, že bol pracovný deň, už od rána prichádzali do Piešťan desiatky skautov a skautiek z Nitry, Topoľčian, Trenčína a Nového Mesta nad Váhom. Dokopy prišlo pozdraviť svetovú náčelníčku 348 účastníkov. Z tohto počtu bolo zo samotných Piešťan 70 skautov a vĺčat, 80 skautiek a včielok.

Štátna vlajka bola nesená vpredu za asistencie dvoch piešťanských skautov a jedného vodcu. Za nimi nasledovali dve skautské vlajky, ktoré niesli dve mimopiešťanské skautky. Celý skautský sprievod pod vedením okresného vodcu br. Štefana Arbeta odpochodoval za spevu z Námestia slobody, kde boli skautské klubovne, k Hotelu Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove. Od Kolonádového mosta, resp. jeho drevenej provizórnej povojnovej náhrady, až po Hotel Thermia Palace bol po oboch stranách cesty vytvorený živý špalier skautskej mládeže. Pred hotelom už boli nastúpené dievčenské oddiely, včielky a vĺčatá.

Skautský sprievod prechádzajúci cez Winterovú ulicu

O 13:00 hod. trubači hlásili príchod lady Baden-Powell. Hneď na začiatku skautského špaliera vystúpila náčelníčka z auta a za zvukov slávnostného pochodu a pozdravov od skautskej mládeže prešla k hotelu. Pred hotelom ju v mene všetkých prítomných privítal okresný vodca br. Štefan Arbet. Ďalej ju pozdravil zástupca riaditeľstva piešťanských kúpeľov. Na konci privítania jej ešte včielky a vĺčatá priniesli kyticu šípových ruží. Treba ešte spomenúť, že po celý čas návštevy sprevádzala svetovú náčelníčku ako prekladateľka Lýdia Kyselová, náčelníčka dievčenského skautingu v Slovenskom Junákovi.

Nasledoval ďakovný prejav náčeľníčky, ktorý zaznamenal vo svojich spomienkach br. Petríček – Runco: „Doteraz som navštívila 18 štátov a za ten krátky čas, čo som u Vás, zaľúbila som si Slovensko. Prinášam Vám pozdravy zo sveta a som potešená, že si môžem odniesť z pomedzi Vás radostné dojmy, lebo ste ma svojou úprimnosťou srdca očarili. Ďakujem Vám za vaše prijatie a vyslovujem Vám a verejným činiteľom, ktorí Vás tak pekne vedú, svoju vďaku. Rada som sem prišla, do mesta svetového mena, ktoré rada poznávam.“

Privítanie Lady Baden-Powell pred Hotelom Thermia Palace.
zľava Štefan Arbet, Lýdia Kyselová a Lady Olave Baden-Powell.

Po svojom príhovore, na ktorý skauti veľmi živo reagovali, odišla lady Baden-Powell na krátky odpočinok do Hotela Thermia Palace. V hoteli sa následne konal slávnostný obed za prítomnosti viacerých predných členov Slovenského Junáka na čele s jeho náčelníkom Miloslavom Stržínkom. Popoludní odišla svetová  náčelníčka so skautskou mládežou a činovníkmi do záhradného alpínia na Kúpeľnom ostrove. Strávili tu takmer dve hodiny. Spoločne sa hrali rôzne hry, spievali skautské piesne, náčelníčka spomínala na rôzne príhody zo svojich skautských ciest z celého sveta. Po skončené besedy sa vrátila naspäť do hotela, kde ju čakalo podpisovanie množstva skautských pamätníkov. O 18:30 hod. nastúpila so svojím sprievodom do aut a odcestovala do Bratislavy. Pred hotelom sa ešte stihla srdečne rozlúčiť s približne 200 skautmi a skautkami.

Po odchode z Piešťan lady Baden-Powell v priebehu nasledujúcich mesiacov napísala niekoľko ďakovných listov zborovému vodcovi Štefanovi Arbetovi. Ako ukážku, jeden z nich uverejňujeme i s následným prekladom.

Preklad ďakovného listu Lady Baden-Powell

17. novembra 1946

Vážený pán Arbet,

Cítim sa veľmi zahanbene, že ušlo toľko času, odkedy som bola s Vami v Piešťanoch, a že som predtým nenapísala, aby som Vám poďakovala za skutočne úžasny čas, ktorý ste mi tam urobili.

Potom, čo som od Vás odišla,  som cestovala cez Holandsko a Írsko, a bola som veľmi zaneprázdnená stretávaním sa s  tisícami a tisícami skautov a skautiek v mnohých tunajších mestách. Napriek tomu som Vás zahrnula dlhšími listami. Dúfam, že viete, ako hlboko som Vám vďačná, i všetkým, ktorí mi pomohli, aby bol môj pobyt tak príjemný. Nikdy nezabudnem na tento skvelý deň, strávený vo vašej blízkosti, odišla som hlboko ohromená všetkým, čo som videla u Vás v skautingu.

Je krásne vidieť, ako sa vaša práca rozrástla, a skutočne je to inšpirujúce uvedomiť si, ako ste hnutie udržali počas vojny. Prajem Vám veľa možných úspechov a šťastia aj v pokračujúcom raste všetkých skautských aktivít pod Vaším vedením.

Veľmi pekne Vám ďakujem za všetko, čo ste urobili, aby sa môj čas v Piešťanoch stal príjemným. Naozaj som bola potešená byť s vami všetkými a som hlboko vďačná za pohostinnosť a láskavosť, ktorú ste mi ukázali.

S pozdravom
Olave Baden-Powell,  náčelníčka skautiek

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *