Odborky

Odborky sú určené ako pre vĺčatá a včielky, tak i pre skautov a skautky. Ich plnenie nie je povinné. Odborky sú zamerané na určitý obor (šport, manuálna zručnosť, príroda a i.), preto si skauti sami vyberajú podľa svojho záujmu, ktorú z odboriek budú plniť. Každá z nich má predpísaných niekoľko úloh, ktoré je potrebné splniť alebo sa naučiť.

Po splnení odborky skauti dostávajú príslušnú nášivku, ktorá sa našíva na pravý rukáv. Vĺčatá a včielky plnia odborky spoločne a ich nášivky majú tvar trojuholníka. Skauti a roveri plnia odborky jednotlivo alebo spoločne. Ich odborky majú okrúhly tvar a dva stupne. Zelený, ktorý má motivačnú funkciu a slúži na objavenie a zoznámenie sa s danou oblasťou. Červený ukazuje, že skaut je v danej oblasti naozaj odborníkom.

Odborky sú “niečo navyše“, preto by sa mali plniť až po zložení nováčikovskej skúšky. V našom zbore povoľujeme plnenie i skôr, avšak nášivky je možné nosiť až po splnení nováčikovskej skúšy a skautského sľubu.

ZBOROVÉ PRAVIDLÁ:
– každý člen môže naraz plniť maximálne 3 odborky
– pri plnení odborky využívame “odborkové karty”, kde si člen zapisuje každý splnený bod, odborkové karty si pýtajte u svojich radcov alebo vodcov
– splnenie odborky treba nahlásiť vodcovi oddielu