Otázky

Za čo platím “registračný poplatok”?

Členský poplatok sa skladá z dvoch častí.
Prvou časťou je poplatok na národnú úroveň, ktorý je aktuálne 15 eur. Tento poplatok zahŕňa:
– základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu
– 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu
– zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)
Druhou časťou je poplatok na zborovú úroveň, ktorý zahŕňa príspevok na skautský dom a skautské podujatia (7 eur).


Ktoré nášivky dostanem a ktoré si musím kúpiť?

Pokiaľ chceš mať vlastnú rovnošatu, sám/sama si musíš zaplatiť nasledujúce veci. Je možné ich získať od svojho vodcu alebo priamo v skautskom obchode.

Skautská košeľa: 22-23 eur
Nášivka Slovac republic: 1,30 eur
Nášivka WAGGGS alebo WOSM: 1,30 eur
Lipové lístky: 1 euro

Za nasledujúce veci si platiť nemusíš, dostaneš ich priamo od svojho oddielového vodcu po splnení podmienok zadarmo:
Skautská šatka: každý člen dostáva po skautskom sľube
Sľubový odznak: každý člen dostáva po skautskom sľube
Výzvy: člen dostáva po splnení podmienok príslušnej výzvy
Odborky: člen dostáva po splnení podmienok príslušnej odborky
Funkčné označenie: člen dostáva po menovaní do funkcie
Programové nášivky: člen dostáva po ukončení príslušnej časti programu