Prečo skauting?

Skauting nie je ako ostatné krúžky. Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy. Programom reaguje na potreby svojich členov, súčasnej spoločnosti, ale aj okolia.

 • Skauting je osobný rast
  Prostredníctvom zážitkových prepracovaných aktivít učíme deti a mladých k samostatnosti, schopnosti presadiť sa, prezentovať svoj názor, spolupracovať, komunikovať, viesť skupinu a rozhodovať sa a reagovať v krízových situácií. Vedieme k zodpovednosti.
 • Skauting je vzdelávanie
  Neformálne učíme našich členov rozličné vedomosti i zručnosti. Preferujeme učenie sa činnosťou a využívame záujem detí o dané témy.
 • Skauting je vzdelávanie
  Neformálne učíme našich členov rozličné vedomosti i zručnosti. Preferujeme učenie sa činnosťou a využívame záujem detí o dané témy.
 • Skauting je priestor na kreativitu a sebarealizáciu
  Poskytujeme skautom a skautkám voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich skutočne je a čo dokážu.
 • Skauting je dobrodružstvo a zábava
  Pracujeme so zážitkom, navodzujeme atmosféru, zaujímame sa o duchovno, sme otvorení novým výzvam.
 • Skauting je dobrodružstvo a zábava
  Pracujeme so zážitkom, navodzujeme atmosféru, zaujímame sa o duchovno, sme otvorení novým výzvam.
 • Skauting je priateľstvo a vzťahy na celý život
  Skauting spája a poskytuje ľuďom priestor i zázemie, preto stavia na priateľstve a spolupatričnosti.
 • Skauting je životný štýl, skauting je cesta.