Program

Program Slovenského skautingu sa snaží o všestranný rozvoj mladého človeka. Zameriava sa na 6 oblastí rozvoja a to sociálny, fyzický, duchovný, citový, telesný, intelektuálny a charakterový rozvoj. Aby bola skautská vychová úspešná využíva sa 7 prvkov skautskej metódy.

Slovenský skauting ponúka program pre 4 výchovné kategórie:

  • Vĺčatá a včielky
  • Skauti a skautky
  • Rangeri a rangerky
  • Roveri a roverky