Skauting v Piešťanoch v 20. storočí – Diplomová práca

V diplomovej práci som sa zaoberal dejinami skautského hnutia v Piešťanoch od jeho vzniku v prvej polovici 20. storočia až po súčasnosť. Na základe starých skautských kroník, osobných spomienok, fotografií, novín a časopisov o skautingu a Piešťanoch som sa snažil čo najpodrobnejšie zmapovať, ako vznikol skauting v Piešťanoch, ako bol niekoľko krát zakázaný a znovuobnovený a ako vyzeral skautský život v jednotlivých obdobiach svojej existencie. Súčasťou práce je aj ucelený prehľad dejín slovenského i svetového skautingu. Kvôli ucelenejšiemu pohľadu na danú problematiku som do práce zahrnul chronologický prehľad najvýznamnejších udalostí z dejín piešťanského a zároveň aj slovenského skautingu. Nevynechal som ani kapitolu o najvýznamnejších osobnostiach skautingu v Piešťanoch s prihliadnutím na ich skautský i osobný život.

Ondrej Ondrotúr Haládik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *