Skautský tábor

Prihlasovanie na tábor prebieha do 31.5. 2022. Do tohto termínu treba vyplniť elektronickú prihlášku a zaplatiť poplatok. Ostatné dokumenty sa odovzdávajú osobne podľa rozpisu.

Dôležitá informácia: Na tábor môžu ísť iba členovia, ktorým to dovolí ich oddielový vodca a sú registrovaný na tento kalendárny rok (dá sa doregistrovať).

Spoločné informácie

Ako sa dostať na tábor?