Štefan Arbet – Mauglí

5. 4. 1915 – 29. 12. 1990

Piešťanský zborový vodca Štefan Arbet – rok 1947

Štefan Arbet sa narodil  5. apríla 1915 v Piešťanoch. Základnú a strednú školu absolvoval v Piešťanoch. Po zákaze skautingu v roku 1948 bol pre svoju dovtedajšiu skautskú činnosť zbavený práce matrikára na mestskom úrade a daný do priemyselnej výroby. Ďalej pracoval v zberných surovinách na Staničnej ulici v Piešťanoch, potom v neďalekej obci Horná Streda vo firme Rempo, odkiaľ odišiel do dôchodku. Ako dôchodca aktívne vykonával funkciu kostolníka v Kúpeľnej kaplnke (Kaplnka Božského Srdca Ježišovho) pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. Za manželku si 5. októbra 1958 zobral Irenu Potrokovú. V čase svadby mal už 43 rokov. Spolu sa im narodili  dve deti – Juraj a Iveta.

O vstupe Štefana Arbeta do skautingu nemáme presné informácie, avšak z januára 1937 existuje junácky činovnícky preukaz Svazu junákov – skautov Republiky Československej s jeho menom, osobnými informáciami a fotografiou. V preukaze je uvedená aj jeho funkcia ako vodcu 1. oddielu skautov v Piešťanoch. Momentálne je to asi najstarší hmotný dokument týkajúci sa skautingu v Piešťanoch. Zaujímavosťou je, že samotný preukaz podpísal 27. januára 1937 vlastnoručne i zakladateľ a dlhoročný náčelník Československého skautingu Antonín Benjamím Svojsík. Po zákaze skautingu v roku 1938 musel Štefan Arbet na obnovu čakať až do roku 1945.

Skautský preukaz z roku 1937 s fotografiou 22 – ročného Štefana Arbeta

V obnovenom piešťanskom skautingu prevzal na návrh zborového vodcu Jozefa Žaťka funkciu zborového zástupcu. Po istých nezhodách so zborovým vodcom odstúpil zo svojej funkcie. Avšak väčšina skautských činovníkov sa postavila proti zborovému vodcovi Žaťkovi a donútili ho vzdať sa svojej funkcie v prospech Štefana Arbeta. Tak sa stal koncom roku 1945 Arbet zborovým vodcom piešťanského skautingu. Istý čas zastupoval aj funkciu vodcu 1. oddielu skautov. V roku 1946 bol zriadený piešťanský skautský okres, v ktorom funkciu okresného vodcu prebral práve Štefan Arbet. V priebehu leta 1946 sa spolu s Jozefom Petríčkom zúčastnili na OLŠ (Oblastná lesná škola) v Hodruši pri Hornohodrušských jazerách. Počas 26. septembra 1946 privítal v Piešťanoch v mene všetkých skautov z piešťanského skautského okresu a okolia lady Olave Baden-Powell na jej ceste po Československu. Po nástupe komunistov k moci v roku 1948  bol Štefan Arbet nútený vzdať sa funkcie zborového vodcu aj vodcu skautského okresu Piešťany. Krátko nato bol skauting v Piešťanoch utlmený na dlhých 20 rokov.

Po obnovení skautingu v prvých mesiacoch roku 1968 sa Štefan Arbet vrátil do aktívnej skautskej činnosti a ďalej pokračoval v doterajšej funkcii piešťanského zborového vodcu. Počas jesene 1970 odišiel z rodinných dôvodov z funkcie zborového vodcu. Zbor prevzal dovtedajší zástupca zborového vodcu Jozef Petríček – Runco. Jeho ďalšie angažovanie sa v skautingu prerušil v roku 1971 znovu komunistický režim.

Štefan Arbet sa obnovenia skautingu v roku 1989 síce dožil, ale aktívnejšie sa už zapojiť nemohol kvôli zhoršujúcemu sa zdraviu. Niekoľkokrát pred smrťou ho ešte navštívil jeho dlhoročný skautský spolupracovník Jozef Petríček – Runco, aby spoločne zaspomínali na dobré i zlé časy strávené v prospech skautingu. Zomrel 29. decembra 1990 v Piešťanoch vo veku 75 rokov.

Štefan Arbet s rodinou na táborisku Úhrad v roku 1969