Tábory od roku 1945 po súčasnosť

  1945

Jelenie jamy – Moravany nad Váhom

  1946

Burková studnička, medzi Radošínou a sedlom Havran

  1947

Modrovská dolina – Modrová
1. zbor – skauti, skautky

  1947

Jablonica
2. zbor – vlčaci, včielky

  1948

Jelenie jamy – Moravany nad Váhom

  1949

Putovný tábor: Vysoké Tatry – skauti/roveri

 

 

 

  1968

Úhrad – Nová Lehota

  1969

Úhrad – Nová Lehota

  1970

Brodzany

  1971

Belušské Slatiny

 

 

 

  1990 – 1992

Úhrad – Nová Lehota

  1993

Hrádocká dolina – Hrádok

  1993

Splav: Bytča – Piešťany
1. oddiel skautov

  1994

Úhrad – Nová Lehota

  1994

Splav: Žilina – Piešťany
1. oddiel skautov

  1995

Úhrad – Nová Lehota

  1995

Splav: Piešťany – Komárno
1. oddiel skautov

  1996

Trebichava

  1997

Úhrad – Nová Lehota

  1998

Dolina – Nová Lehota

  1999

Úhrad – Nová Lehota

  2000

Úhrad – Nová Lehota

  2000

Putovný tábor: Malé Karpaty
1. oddiel skautov

  2001 – 2002

Úhrad – Nová Lehota

  2003

Úhrad – Nová Lehota

  2003

Cyklistický putovný tábor: Piešťany – Trenčianské Teplice
1. oddiel skautov

  2004

Klátová Nová Ves

  2005

Dlhá lúka pod Klenovov – Chtelnica

  2006 – 2007

Vyvieračka pod Bacharkou – Dobrá Voda

  2008 – 2009

Bratislavská lúka – Nová Lehota

  2010

Vyvieračka pod Bacharkou – Dobrá Voda

  2011

Dolina – Nová Lehota

  2012

Topolecká – Stará Turá

  2013

Dolný Lopašov

  2014

Bratislavská lúka – Nová Lehota

  2015 – 2016

Vyvieračka pod Bacharkou – Dobrá Voda

  2017

Plavecký Mikuláš

  2017

Putovný tábor: Strážovské vrchy
1.oddiel skautov

  2018

Bratislavská lúka – Nová Lehota

  2019

Bratislavská lúka – Nová Lehota

  2020

Denný tábor

  2021

Hájny Grúň-Hlobišov

  2022

Hájny Grúň-Hlobišov (plán)

Created by Ondro, šegi, Icon by turkkub