Významné míľniky
 • Vznik skautingu 1907 – 1. august
  Robert Baden-Powell organizuje prvý skautský tábor na ostrove Brownsea na juhu Anglicka
 • Anton Botek 1911 – 8. február
  Narodil sa Anton Botek, kňaz, prekladateľ Biblie a zakladateľ katolíckeho skautského oddielu v Piešťanoch
 • Založenie skautingu v ČR 1911
  Stredoškolský učiteľ Antonín Benjamín Svojsík zakladá po návšteve skautov v Anglicku skauting v Česku
 • Štefan Masaryk – Runci 1912 – 27. január
  Narodil sa jeden z prvých zakladateľov skautingu v Piešťanoch Štefan Masaryk – Runci, ktorý väčšinu skautského života prežil v Trenčíne
 • I. skautský oddiel v SR 1913 – 3. jún
  Stredoškolský učiteľ Alexander Karle zakladá v Komárne prvý skautský oddiel na území Slovenska, išlo ale o čisto maďarský oddiel skautov
 • Štefan Arbet – Mauglí 1915 – 5. apríl
  Narodil sa jeden z prvých priekopníkov skautingu v Piešťanoch Štefan Arbet – Mauglí
 • I. Československá republika 1918 – 28. október
 • I. Slovenský skautský oddiel 1919 – marec
  V Žiline vznikol prvý slovenský skautský oddiel – „Študentský scout oddiel“
 • Zväz junákov – skautov ČSR 1919 – 7. jún
  Vznik celoštátnej skautskej organizácie Zväz junákov – skautov Republiky Československej
 • I. svetové jamboree 1920 – 30. júl
  V Londýne začalo prvé celosvetové stretnutie skautov – jamboree
 • Jozef Petríček – Runco 1926 – 15. december
  Narodil sa jeden z najvýraznejších členov piešťanského skautingu Jozef Petríček – Runco
 • Slovenský katolícky skauting 1928 – január
  Vzniká Slovenský katolícky skauting, ktorý je súčasťou celoštátneho Zväzu skautov
 • Židovský skauting 1930
  Celosvetová židovská skautská organizácia Brit Trumpeldor (Betar), ktorá bola samostatnou zložkou vo Zväze skautov, mala v Piešťanoch 11 registrovaných členov, vodcom bol Tibor Lilienthal, ide o prvú zdokladovanú zmienku o skautingu v Piešťanoch
 • ? 1931 – december
  V piešťanskom oddiele židovských skautov Brit Trumpeldor bolo registrovaných 33 členov, v nasledujúcom roku sa však už neregistrujú a pravdepodobne končia svoju činnosť
 • Vodný skauting 1932
  V Piešťanoch začal fungovať oddiel vodných skautov, počas októbra sa zúčastnili skautských diaľkových kanoistických pretekov Žilina – Trenčín
 • Spoločenský večierok 1932 – 7. december
  Novovzniknutý oddiel vodných skautov v Piešťanoch zorganizoval v kaviarni Centrál spoločenský večierok pre verejnosť s bohatým kultúrnym a zábavným programom, oddiel sa rozpadol v priebehu niekoľkých rokov z dôvodu odchodu vodcu oddielu
 • Zväzový skauting 1935 – november
  V Piešťanoch vznikol prvý skautský oddiel v rámci Zväzu skautov, zakladateľmi bol Ján Šlahor, učiteľ a bývalý skautský vodca z Nitry a Štefan Masaryk, skaut z Trenčína, ktorý si na letisku v Piešťanoch vykonával povinnú vojenskú službu v leteckom pluku, miestnosť na skautskú činnosť zapožičala skautskému oddielu meštianska škola (dnes Gymnázium P. de Coubertina)
 • Čajový večierok 1935 – 7. december
  Skauti z Piešťan zorganizovali zoznamovací čajový večierok s bohatým programom
 • Oddiel katolíckych skautov 1937
  Katolícky kaplán Anton Botek zakladá na fare v Piešťanoch oddiel katolíckych skautov v rámci miništrantského hnutia Legio Angelica, Jozef Petríček – Runco začína chodiť na skaut
 • Zákaz skautingu 1938 – 5. december
  Slovenská autonómna vláda oficiálne zakazuje skauting na Slovensku a nahrádza ho Hlinkovou mládežou, koniec skautingu v Piešťanoch
 • I. obnova skautingu v ČSR 1945 – máj
  Po skončení 2. svetovej vojny sa začína obnovovať skauting v Československu
 • Tábor Jelenie jamy 1945 – leto
  Piešťanskí skauti uskutočnili školiaci tábor v lokalite Jelenie jamy, začiatok obnovy skautingu v Piešťanoch – Jozef Petríček, Pavol Drabant
 • Zájazd do Prahy 1945 – október
  Skautskí činovníci z Piešťan sa zúčastnili zájazdu slovenských skautov do Česka z dôvodu nadviazania vzájomného kontaktu s Českým Junákom
 • I. skautský snem 1945 – 9 – 11. november
  Delegácia skautov z Piešťan sa zúčastnila v Žiline na I. sneme Slovenského Junáka
 • Považská skautská oblasť 1946 – máj
  Piešťanskí skauti sa zúčastnili na sneme novovytvorenej Považskej skautskej oblasti, vznik Piešťanského skautského okresu, jeho vodcom sa stal Štefan Arbet
 • Nové skautské oddiely 1946
  V skautskom okrese Piešťany vznikli nové oddiely v Drahovciach, v Moravanoch nad Váhom a vo Vrbovom
 • 2. skautský zbor 1946
  V Piešťanoch sa vytvára 2. skautský zbor tvorený vlčiakmi a včielkami – Jozef Krejčík, naďalej funguje 1. skautský zbor tvorený skautmi a skautkami – Štefan Arbet
 • Lady Olave Baden – Powell v Piešťanoch 1946 – 26. september
  Piešťany návštívila počas svojej cesty po Československu náčelníčka svetového dievčenského skautingu lady Olave Baden – Powell, manželka zakladateľa skautingu
 • Koniec demokracie v ČSR 1948 – 25. február
  Komunistická strana sa prevratom dostala k absolútnej moci, koniec demokracie v Československu a začiatok konca skautského hnutia
 • Posledný tábor Jelenie jamy 1948 – leto
  V lokalite Jelenie jamy sa uskutočnil posledný skautský tábor, skauting v Piešťanoch prerušuje svoju činnosť na dlhých 20 rokov
 • Anna Oravcová – Nina 1948 – 20. august
  Narodila sa dlhoročná skautka a súčasná zborová vodkyňa Anna Oravcová, rod. Janíková – Nina
 • II. obnova skautingu 1968 – január
  K moci sa dostáva reformné komunistické hnutie na čele s Alexandrom Dubčekom, nastáva obdobie tzv. Pražskej jari a začína obnova skautingu v Československu
 • Obnova skautskej činnosti 1968 – január
  V Piešťanoch sa obnovuje skautská činnosť – Jozef Petríček, Štefan Arbet, Anna Oravcová
 • I. tábor na Úhrade 1968 – leto
  Po 20 ročnom zákaze skautingu v Piešťanoch sa uskutočnil prvý tábor (radcovský), ktorý sa odohral v lokalite Úhrad v blízkosti Novej Lehoty
 • Okupácia Československa 1968 – 21. august
  Obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
 • Opätovné zrušenie skautingu 1970 – apríl
  Komunisti opätovne zrušili skauting na Slovensku a vytvorili Pionierskú organizáciu, mnoho oddielov pokračovalo v ilegálnej skautskej činnosti, alebo pod krytím iných mládežníckych organizácií
 • Posledný tábor za komunizmu 1971 – leto
  V lokalite Belušské Slatiny sa uskutočnil posledný tábor piešťanských skautov, v tom čase bol skauting už oficiálne zrušený a v podstate išlo o ilegálnu činnosť
 • Koniec skautingu 1971 – jeseň
  Skauting v Piešťanoch oficiálne končí svoju činnosť, časť skautov pokračuje vo svojej činnosti v rámci turistických mládežnickych oddielov
 • Nežná revolúcia 1989 – 17. november
  Nežná revolúcia a pád komunizmu v Československu, skauti začínajú obnovovať svoju činnosť
 • I. stretnutie skautov 1989 – 13. december
  V kaviarni Delfín sa uskutočnilo prvé stretnutie skautov ohľadom obnovenia skautingu v Piešťanoch
 • Obnova skautingu v Piešťanoch 1990 – január
  V Piešťanoch sa obnovuje skautská činnosť, vzniká 80. zbor Piešťany, organizujú sa vodcovské a radcovské kurzy, skauti začínajú využívať priestory DDM – Dom detí a mládeže, dnes Centrum voľného času AHOJ
 • Tábor na Úhrade 1990 – leto
  Opätovne sa po dlhých rokoch uskutočňuje skautský tábor v lokalite Úhrad
 • Betlehemské svetlo 1990 – december
  Na konci decembra sa piešťanskí skauti zapájajú do prvého ročníka roznášania Betlehemského svetla
 • Štefan Arbet 1990 – 29. december
  Vo veku 75 rokov zomrel Štefan Arbet, jeden z prvých piešťanských skautov a viacnásobný zborový vodca
 • Vznik Slovenska a Slovenského skautingu 1993 – 1. január
  Rozdelenie Československa a vznik samostatnej Slovenskej republiky, vznik samostatnej skautskej organizácie Slovenský skauting
 • „Starý skauťák“ 1993 – marec
  Piešťanskí skauti získali od rehoľného rádu školských sestier Notre Dame do dlhodobého užívania objekt na Kuzmányho ulici 11 v blízkosti Mestského parku, priestory boli využívané do roku 2005
 • Čunkšipi čokan 1993 – 5. november
  Vznik najväčšieho súčasného oddielu v Piešťanoch – 2. oddiel skautiek Čunkšipi čokan, jeho prvou vodkyňou sa stala Silvia Šušorová, rod. Kováčová – Sia
 • Drahovce 1998 – september
  V Drahovciach vznikol zmiešaný (chlapci a dievčatá) skautský oddiel, zakladateľkou a vodkyňou bola Jana Michálková – Bonza, oddiel existoval do júna 2003
 • Nové priestory 2005
  Skauti začínajú využívať nové priestory na svoju činnosť: 1. oddiel skautov a vlčiaci garáž pri Jezuitskom kostole, 2. oddiel skautiek a včielky tzv. Zrnko na ulici Zavretý kút, 2. oddiel skautov starý rodinný dom na Cintorínskej ulici
 • Nový vodca zboru 2006
  Jozef Petríček – Runco sa kvôli vysokému veku vzdal funkcie zborového vodcu v prospech Anny Oravcovej – Nina
 • Potvorice 2010 – september
  V Potvoriciach vzniká skautský oddiel – 2. oddiel Vikingovia, jeho zakladateľom a vodcom je Juraj Haládik – Pytón
 • „Nový skauťák“ 2010 – 7. október
  Mesto Piešťany predalo skautom do trvalej držby dom na adrese Mešťianska ulica 1, skauti z Piešťan tak po prvý raz získali trvalé miesto na svoju skautskú činnosť, po rozsiahlej rekonštrukcií sa priestory začali využívať od roku 2011
 • Jozef Petríček – Runco 2011 – 17. január
  Vo veku 84 rokov zomrel dlhoročný piešťanský skaut a zborový vodca Jozef Petríček – Runco
 • Oddiel v Seredi 2015 – október
  Za pomoci skautov z Piešťan vzniká nový oddiel v Seredi, vďaka tomu je v roku 2017 registrovaných v piešťanskom zbore historicky najviac členov – 298
 • Skautská oblasť 2015 – 23. január
  80. zbor Ginko Piešťany sa stal súčasťou Trnavskej skautskej oblasti, ktorá sa premenovala na oblasť Západoslovenskú – ZSSO, jej vodkyňou sa stala Jana Janošíková, rod. Šmýkalová – Jane, bývalá vodkyňa 2. oddielu skautiek Čunkšipi čokan v Piešťanoch
 • Tablokapi Stará Myjava 2017 – 11. január
  Bol založený 1. oddiel vĺčat a včielok Tablokapi na Starej Myjave v blízkosti Myjavy, vodcom oddielu je Magdaléna Bučencová, rod. Seidlová – Majda, dlhoročná skautka z Piešťan
 • Osamostatnenie oddielu Sereď 2017 – október
  Skautský oddiel v Seredi sa osamostatňuje a vytvára 82. zbor Polaris Sereď, zborovým vodcom sa stáva dovtedajší vodca seredského oddielu Ivan Javor – Yogi
 • Pandémia Koronavírusu zasiahla Slovensko 2020 – marec
  Skautská činnosť sa na nasledujúcich niekoľko mesiacov presunula do Online prostredia – družinovky, zborové rady …
 • 5-dňový denný tábor 2020 – júl
  V dôsledku pandémie Koronavírusu sa počas letných prázdnin neuskutočnil plnohodnotný skautský tábor, ale nahradil ho 5-dňový denný tábor.
 • Zmena názvu zboru 2022 – 2. decembra
  Skautský zbor v Piešťanoch oficiálne prijíma názov 80. zbor Ginko Piešťany
 • Nová vodkyňa zboru 2022 – 2. decembra
  Jana Janošíkova – Jane preberá funkciu zborového vodcu z rúk Anny Oravcovej – Nina, ktorá viedla zbor od roku 2006.
Created by Ondro, šegi