Výzvy

Výzvy sú prispôsobené potrebám nášho zboru. Oficiálne znenie skautských výziev ako aj výzvy pre včielky a vĺčatá nájdete tu.

Všetky výzvy môžu plniť iba skautky a skauti, ktorí majú za sebou nováčikovskú skúšku a zložili skautský sľub.


Tri orlie perá

Mlčanie – Dvadsaťštyri hodín mlčania, nesmú sa vydávať žiadne hrdelné zvuky.
Hlad – Dvadsaťštyri hodín bez jedla, piť sa smie len čistá voda.
Samota – Dvadsaťštyri hodín prežitia osamote, nevidený žiadnym človekom.

Tri orlie perá môžu plniť skauti a skautky starší ako 15 rokov, ktoré majú splnenéaspoň 2 ľubovoľné odborky a aspoň polovicu bodov z odborky Táborník. Túto výzvu možno skladať len na letnom skautskom tábore. Jeden bod sa možno pokúšať plniť na jednom tábore maximálne 3 krát. Tri orlie perá celkovo možno skúšať plniť maximálne na 3 táboroch. Kontrolou je skautská česť. Plnenie orlieho pera nemožno kombinovať s plnením iného orlieho pera. Pri orlom pere samoty je potrebné, aby bol skaut na dopísknutie píšťalky od tábora (aby počul nástupové ZDAR ZDAR ZDAR). Tiež je potrebné, aby sledoval tábor a vedel aspoň približne povedať, čo sa dialo v jeho neprítomnosti.


Rytierske stužky

Jednohlasným názorom celej oddielovej, prípadne zborovej rady sa možno uzniesť na udelení rytierskych stužiek pre tú skautku alebo skauta, ktorý vyniká priateľskosťou, obetavosťou, spoľahlivosťou a disciplínou.


Školský prospech

Nášivka “školský prospech” sa môže nosiť pol roka od vysvedčenia, ak skaut či skautka skončí  s vyznamenaním alebo ak sa priemer jeho/jej známok výrazne zlepší, min. o hodnotu 0,4.


Tri vrcholy

Výstup na tri vrcholy vyššie ako 1600 metrov nad morom.
Každý vrchol treba “dobýjať” zospodu, čiže z poslednej podhorskej obce alebo strediska. Najvhodnejšie je každý z vrcholov zdolať na samostatnej výprave. Prebehnutie z kopca na kopec na jednej horskej hrebeňovke sa neráta za dosiahnutie 2 vrcholov. Takisto sa neráta dovezenie sa lanovkou či doprava autom blízko k vrcholu.


24 hodín na strome

Prežitie 24 hodín na strome, bez dotyku zeme.
Túto výzvu môžu plniť len skauti a skautky staršie ako 15 rokov. Nemá žiadne ďalšie obmedzenia až na to, že pri jej plnení nemožno lámať živé konáre ani inak ubližovať stromom. Možno ju plniť len samostatne. Kontakt s ľuďmi “na zemi” je povolený, takisto prísun jedla. Na plnenie výzvy sa možno pripraviť i vopred zhotovením provizórneho posedu či prístrešku, jeho postavenie však nesmie trvať viac ako 1,5 hodiny.


Trident

trident

Je potrebné získať fitness skóre 600 bodov (skauti 1000 bodov).

Podmienky testu: v ľubovoľnom poradí odcvič:
-maximum drepov za 5 minút, 1 drep = 1 bod
-maximum sed-ľahov za 2 minúty, 1 sed-ľah = 2 body
-maximum klikov za 2 minúty, 1 kliky = 4 body
-maximum zhybov bez zvesenia sa z hrazdy, 1 zhyb = 20 bodov.

Medzi opakovaniami v rámci jedného cviku teda možno odpočívať, ale pri zhyboch len za podmienky, že cvičenec počas oddychu stále ostáva visieť na hrazde a nohami sa nedotýka zeme.Medzi jednotlivými cvikmi (čiže napr. medzi klikmi a drepmi) je možné odpočívať maximálne 10 minút. Počítajú sa vždy v každom cviku iba bezchybné opakovania!

Popis cvikov
DREPY: Ide o riadne hlboké drepy s vystretým trupom, s rukami skríženými na hrudi, alebo založenými v bok, alebo predpaženými, bez predkláňania sa v hornej polohe.
KLIKY: s vystretým, rovným chrbtom, bez vytrčeného zadku, ale aj bez prehnutia brucha smerom dole; s rukami položenými na zemi približne na šírku ramien; v dolnej pozícii ísť až úplne dole, s hruďou a nosom tesne nad zemou.
SED–ĽAHY: s rukami za hlavou, prsty prepletené a ruky sa počas cvičenia nesmú rozpojiť; v dolnej fáze sa musí cvičenec dotknúť plecami zeme; v hornej fáze sa musí lakťami dotknúť nôh (kolien).
ZHYBY: v dolnej fáze až do úplne vystretých rúk; v hornej fáze tak vysoko, aby sa brada dostala nad tyč hrazdy.


Výsadok

vysadok

Chce to rozvahu, nevyhnutné schopnosti na prežitie v prírode a kus odvahy. Po tom ako ťa auto vysadí na neznámom mieste v krajine, rozviažeš si oči a poobzeráš sa okolo, musíš sa do svitania dostať naspäť do tábora.

Výzvu výsadok môžu plniť iba skauti a skautky nad 15 rokov, ktorí úspešne splnili prvý stupeň skautského chodníka (Neznámu krajinu), mladší iba s udelením výnimky od oddielového vodcu.

Výzva sa plní vždy po dvojiciach, nad 18 rokov sa môže plniť i samostatne.
Na začiatku tábora je potrebné nahlásiť vodcovi, že by ste danú výzvu chceli plniť. Večer pred plnením výzvy dostane dvojica čas 15 minút na prípravu nevyhnutných vecí (baterka, KPZ, voda, pršiplášť,mapa a pod.- je to na nich, čo považujú za potrebné), od vodcu dostanú mini-lekárničku a mobil pre prípad núdze.

So zaviazanými očami je dvojica odvezená do vzdialenosti 10-20 km od tábora. Oči si môže dvojica odviazať až 2 minúty po odchode auta. Úlohou je dostať sa do tábora pred východom slnka, počas cesty je potrebné vyhýbať sa stretnutiam s ľuďmi, nepočítajú sa autá a vozidlá. Dvojicu však nesmie nikto odviezť autom do tábora. Cieľom je využívať orientáciu podľa hviezd a značiek.

Dobrovoľná časť: Pokúste sa dostať do tábora bez toho, aby Vás spozorovala nočná stráž a ak sa Vám podarí pripevnite na stožiar papierik s vašimi menami a časom príchodu do tábora.


Putovanie

storocnicova-vyzva

Už od nepamäti sa ľudia vydávali hľadať do hôr samotu, v samote mohli premýšľať a ak sa k tomu pripojila námaha a vyčerpanie, potom nachádzali aj pravdu o sebe, svojich možnostiach a limitoch. Táto výzva bude práve takouto cestou za objavovaním tvojich možností, vytrvalosti a schopnosti prekonať slabosť.

Výzvu putovanie môžu plniť iba skauti skautky nad 15 rokov, ktorí úspešne splnili druhý stupeň skautského chodníka (Stúpanie na vrchol), mladšie iba s udelením výnimky od oddielového vodcu.

Výzva sa plní vždy po dvojiciach, nad 18 rokov sa môže plniť i samostatne. Výzva sa plní počas 24 hodín. Na začiatok si so svojim vodcom dohodneš presné pravidlá a bezpečnostné postupy pre plnenie tejto výzvy. Okrem toho dostaneš mapu a s troma vyznačenými kótami v teréne. Môže ísť o vrcholy, výškové body alebo iné jasne rozpoznateľné miesta a lokality na mape. Tieto body by mali tvoriť viac-menej rovnoramenný trojuholník s obvodom podľa náročnosti terénu, počasia a tvojej kondície zhruba od 20 do 40 kilometrov.

Večer za súmraku vyrazíš na cestu pri západe slnka vybavený len absolútne nevyhnutnými potrebami na prespanie a putovanie. Na jedlo dostaneš iba kilo múky a čistú vodu. Obsah tvojho batoha skontroluje tvoj vodca a zbytočné veci vyradí, prípadne doplní chýbajúce nutné potreby. Za súmraku prespíš v blízkosti tábora a počas nasledujúceho dňa sa pokúsiš prejsť všetky tri body  na mape a vrátiť sa do tábora (miesta východiska alebo iného dohodnutého bodu) do západu slnka. Podmienkou je, že počas celého dňa aj noci sa maximálne snažíš vyhýbať ľuďom, každé stretnutie, ktorému sa nepodarí vyhnúť si zaznačíš. Počas tvojho putovania, v chvíľach oddychu si budeš čítať texty, knihy alebo úryvky z kníh, ktoré ti pripraví tvoj vodca alebo organizátor výzvy a premýšľať nad nimi. V prípade, že putujete ako dvojica striedajte chvíle ticha a premýšľania s chvíľami rozhovorov a diskusií.

Každým rokom pribúdajú nové a nové výzvy. Všetky ich nájdeš tu.