Zborová rada

Zborová rada koordinuje činnosť zboru, stretáva sa 2-krát do mesiaca, podľa potreby komunikuje i medzi stretnutiami.

Do zborovej rady patrí:

Zborová vodkyňa: Jana Jánošíková, s. Jane
Zástupcovia zborovej vodkyne: Juraj Haládik, b. Pytón, Barbora Melicherová, s. Baruš
Tajomníčka: Veronika Babálová, s. Veronika
Hospodár: Tomáš Vančo, b. Šegi
Ekonómka: Martina Kubištíková, s. Maťa
Člen za skautský dom: Matthias Arnould, b. Mungo
Člen za komunikáciu: Barbora Melicherová, s. Baruš

Oddieloví vodcovia a ich zástupcovia sa automaticky stávajú členmi zborovej rady. To sú:

Skauti: Henrik Drozd (b. Henrik), Matúš Malina (b. Malina), Martin Kučera (b. Kučera)
Skautky: Peťa Rubaninská (s. Muffin), Natália Kučerová (s. Aila)
Včielky: Natália Pavlovičová (s. Nutella), Anna Kleinová (s. Anička)
Vlčiaci: Dominik Šenkárik (b. Fišo), Matthias Arnould (b. Mungo)
Dospelí a rodiny: Hanka F., Fiďa, Andrea Končírová (s. Čelenka)
Oldskauti: Anna Oravcová (s. Nina), Renátka, Terka
Rangeri a roveri: Samuel Macháč (b. Skunk), Matej Jurda (b. Jurda)

Príležitostne sa zasadnutia zúčastňujú i ďalší členovia, najmä radcovia.