Výročné správy

Výročná správa je dokument, ktorý vydávame každý rok a môžete sa v nej dozvedieť ako sa nám darilo, kto viedol náž zbor, ako fungovali oddiely, ako sme hospodárili a aké sme mali akcie.