Články

Poďakovanie cykloklubu

Skauti sú občas impulzívni, a tak sa nám niekedy stane, že na brigáde sa rozhodneme vyhodiť o trochu…

Vodcovia 2.oddielu dospelých a rodín Dinosauri

Oddiel dospelých a rodín vznikol v roku 2021 a vystriedal týchto vodcov a vodkyne: b. František…

Nominuj-oceňuj

Žiadna snaha v našom zbore by nemala ostať nepovšimnutá, zborová rada si nedokáže všimnúť každý…

Výročná správa za rok 2022

Konečne je to tu! Ponúkame vám našu výročnú správu za rok 2022. Prečítajte si ako sa nám v našom…

Kampaň je úspešne za nami!

V septembri sme uskutočnili úspešnú kampaň na portáli Donio s názvom „Zo skautského dvora piešťanská…

Kto vedie zbor? 2023

Zborová rada koordinuje činnosť zboru, stretáva sa 2-krát do mesiaca, podľa potreby komunikuje i…

Vodkyne 2.oddielu skautiek Čunkšipi čokan

Oddiel skautiek má bohatú históriu a od svojho založenia vystriedal tieto vodkyne: s. Silvia…

Založenie 2.oddielu skautiek Čunkšipi čokan

Založenie oddielu: november 1993, prvá vodkyňa: s.Silvia Kováčová Šúšorová – Sia 1. celooddielové…

Kto vedie skautky? 2023

2. oddiel skautiek Čunkšipi čokan vedie veľmi aktívna oddielová rada, k svojmu 30. výročiu si…