Vznik skautingu

 

Lord Robert Baden-Powell
(22. 2. 1857 – 8. 1. 1941)

Za zakladateľa svetové skautingu je považovaný Robert Baden-Powell, ktorý je medzi skautmi známy pod prezývkou B-P. Narodil sa v roku 1857 v Londýne a už ako malý chlapec inklinoval k blízkemu vzťahu k prírode. Po dovŕšení dospelého veku vstúpil do armády, čo mu umožnilo nielen cestovať do cudzích krajín, ale i zdokonaľovať sa v pozorovaní prírody. Počas svojej vojenskej služby v Indii, Afganistane a hlavne v Južnej Afrike sa naplno ukázali jeho schopnosti ako vojenského zveda. Ako armádny dôstojník napísal v roku 1899 príručku Aids to Scouting, ktorá radila vojenským prieskumníkom, a v ich činnosti zožala obrovský úspech. V tom istom roku vypukla v Južnej Afrike druhá búrska vojna. Počas nej sa mu podarilo vyše 200 dní brániť mesto Mafeking pred viacnásobnou búrskou presilou. V priebehu bojov využíval B-P viaceré vojenské taktiky a ľsti, avšak najvýznamnejším aspektom bolo využívanie malých skupiniek mladých chlapcov, ktorých využíval na výzvedné účely. Ich pocit zodpovednosti, disciplinovanosti a  úsilie nesklamať prejavenú dôveru na veliteľa Mafekingu silne zapôsobili. Vtedy v Baden-Powellovi uzrela myšlienka venovať sa v budúcnosti práve práci s mládežou.

 

 

Prvý skautský tábor na ostrove Brownsea v lete 1907

Po návrate do Anglicka sa B-P stal národným hrdinom a stal sa najmladším generálom v britskej armáde. Jeho príručka Aids to Scouting sa stala medzi mládežou veľmi populárnou. Preto sa rozhodol napísať ďalšiu knihu, tentokrát určenú nie pre vojakov, ale pre chlapcov. Aby si overil svoje nápady v praxi, usporiadal pre 20 chlapcov experimentálny tábor na juhoanglickom ostrove Brownsea. Tábor začal 1. augusta 1907 a práve tento dátum je považovaný za faktický začiatok skautingu. Tábor a experiment so skautingom bol veľmi úspešný. B-P sa rozhodol dokončiť pripravovanú knihu, ktorá by bola pr začínajúcich skautov vodítkom. Príručka Scouting for Boys (Skauting pre chlapcov) začala vychádzať začiatkom roku 1908, najprv v šiestich samostatných zošitoch a v lete bola nakoniec vydaná aj knižne. Na podporu knihy začal robiť B-P verejné prednášky, ktoré mali veľký ohlas. Hneď na prvej prednáške uskutočnenej 24. januára 1908 v Londýne vyhlásil B-P založenie vôbec prvej skautskej organizácie – Boy Scouts Association of Great Britain. Skauting sa začal šíriť ako lavína. B-P v septembri 1909 zvolal celonárodné stretnutie skautov, aby zistil, aký ohlas skauting medzi chlapcami vyvolal. Reagovalo viac ako 10 000 chlapcov a okrem nich aj niekoľko skupiniek dievčat. O rok neskôr bol oficiálne založený dievčenský skauting, v ktorom sa angažovala Baden-Powellova sestra Agnes. To bolo v roku 1910, a toho istého roku B-P definitívne opustil armádu, aby sa mohol venovať iba skautom vo funkcií náčelníka. 

 

Príručka Skauting pre chlapcov – rok 1908

 

 

Olave Soames

Tou dobou bol už skauting so svojimi viac ako 100 tisíc členmi najdôležitejším mládežníckym hnutím v Británii. Skauting sa však začal šíriť i do ostatných častí sveta. Za pár rokov sa skautské hnutie rozšírilo do všetkých častí britského impéria, do väčšiny štátov Európy i Ameriky. Počas cesty okolo sveta, ktorú B-P absolvoval roku 1912, sa zoznámil a čoskoro aj oženil s mladou slečnou Olave Soames, ktorá bola oproti nemu až o 32 rokov mladšia. Po boku svojho manžela sa čoskoro aj ona zapojila do skautského hnutia ako náčelníčka dievčenského skautingu. V roku 1914 pribudla nová veková kategória vĺčat zameraná na výchovu detí vo veku 6 – 11 rokov a o tri roky neskôr aj kategória starších skautov – roverov. V roku 1919 B-P zahájil prvý kurz na výcvik skautských vodcov v Gilwellu v blízkosti Londýna. Neskôr sa takýto typ vodcovského kurzu začal nazývať ako lesná škola. V roku 1920 sa v Londýne uskutočnilo prvé celosvetové stretnutie skautov –jamboree, na ktorom bol B-P zvolený za svetového náčelníka skautingu. Na veľkolepom 3. svetovom jamboree bol Robert Baden-Powell za svoje zásluhy v prospech skautingu britským kráľom Jurajom V. povýšený do šľachtického stavu ako Lord z Gilwellu. B-P sa ku koncu svojho života spolu s rodinou presťahoval na farmu v Nyeri do Keňe, kde aj zakladateľ skautingu v roku 1941 zomrel a kde je i pochovaný. V tej dobe vo svete skautovalo viac ako tri milióny skautov v takmer 50 štátoch sveta. V súčasnej dobe patrí skauting medzi najväčšie a najvplyvnejšie mládežnícke hnutie, ktorého členmi je približne 38 miliónov chlapcov a dievčat v 217 krajinách na celom svete.