Podujatia

Družinovky a oddielovky
Družinovky sú pravidelné stretnutia družín, ktoré sa konajú raz za týždeň. Učíme sa tu základné skautské zručnosti a hráme sa hry.
Oddielovky sú zamerané na tému etapovej hry, družiny na nich súťažia medzi sebou a učia sa nové veci.

Výlety a výpravy do prírody
V deťoch sa snažíme rozvíjať vzťah k prírode, preto veľa času trávime v lese a na rozličných výpravách. Na výletoch sa učíme pracovať s mapou a kompasom, zapaľovať oheň a ďalšie skautské zručnosti.

Brigády na skautskom dome
Počas roka sa snažíme zveľaďovať náš skautský dom. Maľujeme steny, dvere, montujeme nábytok, skrášľujeme si klubovne,…

Pomoc okoliu
Zapájame sa do viacerých prospešných podujatí, pomáhame svojej komunite, svojmu okoliu i prírode okolo nás.
Sadíme stromčeky, zbierame gaštany pre zvieratká, čistíme okolie prostredníctvom zbierania odpadkov. Viackrát sme sa zapojili do maľovania detských preliezačiek, pomáhame zvieraciemu útulku. Opakovane sme usporiadali benefičný koncert s kultúrnym programom a tiež sme pripravili predstavenie pre seniorov v domove. Zbierame oblečenie pre obete nepokojov na Ukrajine a každoročne sme súčasťou zbierky Deň narcisov.

Vzdelávanie
Chodíme na kurzy a školenia a snažíme sa byť stále lepšími. Viaceré kurzy pre našich členov usporadúvame sami (radcovský kurz, prvá pomoc a iné).

Propagácia a prezentačné podujatia
Sme organizácia otvorená novým výzvam, možnostiam a projektom, preto je dôležité prezentovať sa i na verejnosti. Sme súčasťou otvorenia kúpeľnej sezóny a zúčastňujeme sa i iných prezentačných podujatí.

Naše iné podujatia
Okrem spomínaných podujatí máme každý rok veľa iných, či už oddielových, alebo zborových akcií. Skautský rok začíname zahájením skautského roka, máme mnoho plánovacích stretnutí, motivačných trojdňoviek, usporadúvame šarkaniádu, oslavujeme Deň sesterstva a mnohé ďalšie.

Účasť na podujatiach iných zborov
Každoročne chodíme na futbalový turnaj do Bratislavy, na mestskú hru do Pezinka. Tak isto sa zúčastňujeme osláv sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Samozrejme príležitostne chodíme i na ďalšie akcie, napríklad návštevy iných zborov a iné.

VYBRANÉ PODUJATIA
Odklínanie hradu Korlátka
Dva krát do roka (na jar a na jeseň) pravidelne chodíme obnovovať a opravovať hrad Korlátka vrámci projektu Odklínanie hradov. Medzi naše činnosti patrí: odstraňovanie náletových drevín, prenášanie kameňov, domurovávanie hradieb a pomoc pri archeologických prácach.

Betlehemské svetlo
Každý rok prinášame aj do Piešťan Svetlo Vianoc. Plamienok z Betlehema prinášame na sv. omše po celom meste, pravidelne ho odovzdávame na námestí primátorovi. Na Štedrý deň si od nás môžete Svetlo odpáliť vo všetkých kostoloch, na námestí, i na sídlisku Adama Trajana.

Tábor
Letný tábor je vyvrcholením skautského roka. Dva týždne trávime na lúke, kde rozvíjame rozličné zručnosti a žijeme v súlade s prírodou.