Registrácia

Registrácia 2024

Milí rodičia a priaznivci skautingu, milí skauti!
Na tejto stránke nájdete všetky informácie a postup ako vykonať registráciu a platbu členského poplatku na rok 2024. Prosíme, aby ste postupovali presne podľa informácií na tejto stránke. Registračný formulár a platbu treba poslať najneskôr do 12.1.2024.
V prípade nejasností nás kontaktujte emailom na: 80zbor@skauting.sk

Členský poplatok
Členský poplatok za jedného člena je 40 €.

Oddiely ktoré aktívne nevyužívajú skautský dom majú zníženú sumu.
1. oddiel dospelých a priaznivcov: 20 €
2. oddiel dospelých a rodín Dinosaury: 25 €
1. rangersko – roverský oddiel Manompo sy mitarika: 30 €

Z tejto sumy ide 18 € na Ústredie SLSK a zvyšok zostáva v zbore na bežnú činnosť, prevádzku skautského domu, podpora na vzdelávaniach a iné. Tento rok sme zvýšili poplatok z viacerých dôvodov: nárast ceny energií, prerábky v skautskom dome, preplácanie šatiek a nášiviek. V porovnaní s inými krúžkami, je to veľmi dobrá suma. V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať.

ZŤP a sociálne znevýhodnení majú poplatok 10 €. V prípade, ak si ho chcete uplatniť, potrebujeme, aby ste na zborový email poslali naskenované alebo odfotené potvrdenie o tejto skutočnosti. Ak ste ho už v minulosti posielali, znovu už nemusíte.

Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, majú zvýhodnenú výšku poplatku. Výslednú sumu sa dozviete automaticky po vyplnení registračného formulára.

V členskom poplatku je zahrnuté:
základné úrazové poistenie,
4-krát ročne časopis,
zľavy ku skautskému preukazu,
zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov
Členský poplatok je potrebné zaslať do 3 dní od vyplnenia formulára na náš účet:
Číslo účtu: 2625738506/1100
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2573 8506
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko prvého člena vo formulári

Ak nás chcete podporiť väčšou sumou, ako iba členským poplatkom, môžete tak urobiť zaslaním vyššej sumy na skautský účet. Vďaka vašej podpore dokážeme obnovovať skautský dom a táborové vybavenie.

V prípade ak máte problém s výškou poplatku, napíšte nám a dohodneme sa na riešení.

Registrácia nového člena
Každý nový člen, ktorý ešte nebol v minulosti registrovaný, si musí okrem splnenia prechádzajúcich inštrukcii stiahnuť prihlášku, vytlačiť ju, dať ju podpísať zákonnému zástupcovi a odovzdať svojmu vodcovi.

Stiahnuť prihlášku

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Takisto aj výška poplatku ostáva celý rok nezmenená. Doregistrovaný člen má nárok na všetky výhody plynúce z jeho členstva.

Vyplnenie registračného formulára
Formulár môže vyplniť jednotlivec alebo celá rodina. Ak si chcete uplatniť rodinnú zľavu, je potrebné vyplniť formulár spoločne, to znamená postupne pridať ďalších členov. Členský poplatok v tomto prípade zaplatíte naraz za celú rodinu. Ak je v rodine viacero bezdetných dospelých, formulár môžete vyplniť jednotlivo a platbu poslať každý za seba alebo hromadne, čím nám uľahčíte prácu.