2. oddiel dospelých a rodín

2. oddiel dospelých a rodín Dinosauri vznikol v roku 2021 veľmi prirodzene z potreby starších členov zboru. Vo vedení sa striedajú každoročne vodcovia a zatiaľ sa snažíme nájsť vyhovujúci model fungovania.

Sučasnou vodkyňou je s. Andrea Končírová – Čelenka. Oddiel má cca 60 členov a funguje na pravidelných každomesačných celooddielových podujatiach (výlety, opekačky, dielničky, swap hračiek, karneval,…). Máme aj jednu družinu – Stegosauri, ktorá sa stretáva dva krát za mesiac.

Vedenie oddielu sa nazýva oddielová rada, ktorá riadi chod a nastavuje procesy v oddiele.

Dôraz kladieme na budovanie komunity, život v prírode a skautské zručnosti od najmladšieho veku.

Kontakt na vodkyňu.

Články o oddiele dospelých a rodín: