Registrácia

Milí rodičia a priaznivci skautingu, milí skauti!

Tento rok zavádzame nový spôsob registrácie a platby členského poplatku na rok 2022. Prosíme, aby ste postupovali presne podľa informácií na tejto stránke.

Registračný formulár a platbu treba poslať najneskôr do 10.1.2022.

V prípade nejasností nás kontaktujte emailom na: 80zbor@skauting.sk

Členský poplatok

Členský poplatok za jedného člena je 22 €.
Členský poplatok za dvoch členov je 22 + 22 = 44 €.

ZŤP a sociálne znevýhodnení majú poplatok 1 €. V prípade, ak si ho chcete uplatniť, potrebujeme, aby ste na zborový email poslali naskenované alebo odfotené potvrdenie o tejto skutočnosti.

Rodinná zľava a viacdetná rodina – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov má do 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku, a to nasledovne: prvý člen – 22 €, druhý člen – 22 €, tretí a každý ďalší člen do 18 rokov – 6 €. Zľava sa vzťahuje iba na členov do 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov: 22 + 22 + 6 = 50 €, 4-členná rodina s 2 deťmi: 22 + 22 + 6 + 6 = 56 €, rodina so 4 členmi, ale len jeden z nich je dieťaťom do 18 rokov: 22 + 22 + 22 + 6 = 72 €, len 3 deti bez registrovania rodičov: 22 + 22 + 6 = 50 €). Výslednú sumu sa dozviete automaticky po vyplnení registračného formulára.

Ak nás chcete podporiť väčšou sumou, ako iba členským poplatkom, môžete tak urobiť zaslaním vyššej sumy na skautský účet.

V členskom poplatku je zahrnuté:

základné úrazové poistenie,

4-krát ročne časopis,

zľavy ku skautskému preukazu,

zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov

Členský poplatok je potrebné zaslať do 3 dní od vyplnenia formulára na náš účet:

Číslo účtu: 2625738506/1100

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2573 8506

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko prvého člena vo formulári

V prípade, že chcete zaplatiť radšej v hotovosti, napíšte nám a dohodneme sa na spôsobe platby.

Registrácia nového člena

Každý nový člen, ktorý ešte nebol registrovaný, si musí okrem splnenia prechádzajúcich inštrukcii stiahnuť prihlášku, vytlačiť ju, dať ju podpísať zákonnému zástupcovi a odovzdať svojmu vodcovi. Táto povinnosť sa týka aj tých, čo novú prihlášku neodovzdali pri minuloročnej registrácií.

V prípade prerušenej prezenčnej činnosti ju treba naskenovať a poslať na zborový email: 80zbor@skauting.sk.

Stiahnuť prihlášku

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Takisto aj výška poplatku ostáva celý rok nezmenená. Doregistrovaný člen má nárok na všetky výhody plynúce z jeho členstva.

Vyplnenie registračného formulára

Formulár môže vyplniť jednotlivec alebo celá rodina. Ak si chcete uplatniť rodinnú zľavu, je potrebné vyplniť formulár spoločne, to znamená postupne pridať ďalších členov. Členský poplatok v tomto prípade zaplatíte naraz za celú rodinu. Ak je v rodine viacero bezdetných dospelých, formulár môžete vyplniť jednotlivo a platbu poslať každý za seba alebo hromadne, čím nám uľahčíte prácu.