1. oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka

1.oddiel skautov brata Runca – strieborného vlka je oddiel starších chlapcov (10 a viac rokov). Počas dlhých rokov fungovania sme si prešli ľahšími i ťažšími obdobiami až sme sa dostali k súčasnej podobe oddielu.

Súčasným vodcom je b. Henrik Drozd. Oddiel má dnes vyše 50 členov a funguje vo viacerých družinách. Každá družina sa stretáva pravidelne raz za týždeň na družinovkách.

Vedenie oddielu sa nazýva oddielová rada, organizuje podujatia, venuje sa etapovej hre a rieši vzniknuté problémy. Chodíme spoločne na výlety, chaty a iné podujatia a úzko spolupracujeme s oddielom skautiek.

Veľký dôraz u skautov kladieme na rozvoj zručností ako je spolupráca, komunikačné zručnosti, motivácia, zodpovednosť i schopnosť viesť iných. Snažíme sa žiť podľa skautských pilierov a pomáhať si navzájom. Sme otvorení a priateľskí voči všetkým novým potencionálnym skautom.

Kontakt na vodcu.

 

https://open.spotify.com/show/5JbTQb70CreGVgQZFOc6YC?si=b79caa9a0b5e409a